Yıllık Raporlar

TTK Madde 1524 1 l ) Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Ne Ölçüde Uyulduğuna İlişkin Yıllık Değerlendirme Açıklması, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Yöneticilere Ödenen Her Türlü Paralar, Temsil ve Seyahat Giderleri, Tazminatlar, Sigortalar ve Benzeri Ödemeler