Şirket Birleşme, Bölünme

TTK Madde 1524 1 e ) Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi Halinde, Ortakların ve Menfaat Sahiplerinin İncelenmesine Sunulan Bilgiler, Tablolar, Belgeler; Sermaye Arttırımı, Azaltılması Dahil, Esas Sözleşme Değişiklliklerine Ait Belgeler, Kararlar; İmtiyazlı Sahipleri Genel Kurulu Kararları, Menkul Kıymet Çıkarılması Gibi İşlemler Dolayısıyla Hazırlanan Belgeler