Yönlendirilmiş Mesaj

 • İlanlar

  TTK Madda 1524 1 a ) Şirketçe Kanunen Yapılması Gereken İlanlar

 • Pay Sahibi ve Ortaklar İçin Bilgi

  TTK Madde 1524 1 b ) Pay Sahipleri İle Ortakların Menfaatlerini ve Haklarını Bilinçli Kullanabilmeleri İçin Görmelerinin ve Bilmelerinin Yararlı Olduğu Belgeler, Bilgiler Açıklamalar

 • Kararlar ve Dökümler

  TTK Madde 1524 1 c ) Yönetim ve Müdürler Kurulu Tarafından Alınan; Rüçhan, Değiştirme, Alım, Önerilme, Değişim Oranı, Ayrılma Karşılığı Gibi Haklara  İlişkin Kararlar; Bunlarla İlgili Bedellerin Nasıl Belirlendiğini Gösteren Hesapların Dökümü


 • Değerleme Raporları

  TTK Madde 1524 1 d ) Değerleme Raporları, Kurucular Beyanı, Payların Halka Arz Edilmesine Dair Taahhütler, Bunlara Ait Teminat ve Garantiler; İflasın Erlenmesi ve Benzeri Konulara Ait İlişkin Karar Netinleri; Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Hakkındaki Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, Bu İşlemlerle İlgili Açıklamalar, Bilgiler, Belgeler

 • Şirket Birleşme, Bölünme

  TTK Madde 1524 1 e ) Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi Halinde, Ortakların ve Menfaat Sahiplerinin İncelenmesine Sunulan Bilgiler, Tablolar, Belgeler; Sermaye Arttırımı, Azaltılması Dahil, Esas Sözleşme Değişiklliklerine Ait Belgeler, Kararlar; İmtiyazlı Sahipleri Genel Kurulu Kararları, Menkul Kıymet Çıkarılması Gibi İşlemler Dolayısıyla Hazırlanan Belgeler


 • Yönetim Kurulu Belgeleri

  TTK Madde 1 f ) Genel Kurullara Ait Olanlar Dahil Her Türlü Çağrılara Ait Belgeler, Raporlar, Yönetim Kurulu Açıklamaları • Şeffaflık İlkesi

  TTK Madde 1524 1 g ) Şeffaflık İlkesi ve Bilgi Toplumu Açısından Açıklanması Zorunlu Bilgiler
 • Bilgi Alma

   TTK Madde 1524 1 h ) Bilgi Alma Kapsamında Sorulan Sorular, Bunlara Verlen Cevaplar, Diğer Kanunlarda Pay Sahiplerinin veya Ortakların Aydınlatılması İçin Öngörülen Hususlar

 • Finansal Tablolar

  TTK Madde 1 ı ) Finansal Tablolar, Kanunen Açıklanması Gereken Ara Tablolar, Özel Amaçlarla Çıkarılan Bilançolar ve Diğer Finansal Tablolar, Pay ve Menfaat Sahipleri Bakımından Blimesi Gerekli Finansal Raporlamalar, Bunların Dip Notları ve Ekleri


 • Yıllık Raporlar

  TTK Madde 1524 1 l ) Yönetim Kurulunun Yıllık Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Ne Ölçüde Uyulduğuna İlişkin Yıllık Değerlendirme Açıklması, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Yöneticilere Ödenen Her Türlü Paralar, Temsil ve Seyahat Giderleri, Tazminatlar, Sigortalar ve Benzeri Ödemeler  • Denetçi Raporları

  TTK Madde 1 l ) Denetçi, Özel Denetçi, İşlem Denetçisi Raporları

 • Sermaye Piyasası

  TTK Madde 1524 1 k ) Yetkili Kurul ve Bakanlıkların Konulmasını İstedikleri, Pay Sahiplerini ve Sermaye Piyasasını İlgilendiren Konulara İlişkin Belgeler