Sermaye Piyasası

TTK Madde 1524 1 k ) Yetkili Kurul ve Bakanlıkların Konulmasını İstedikleri, Pay Sahiplerini ve Sermaye Piyasasını İlgilendiren Konulara İlişkin Belgeler