Finansal Tablolar

TTK Madde 1 ı ) Finansal Tablolar, Kanunen Açıklanması Gereken Ara Tablolar, Özel Amaçlarla Çıkarılan Bilançolar ve Diğer Finansal Tablolar, Pay ve Menfaat Sahipleri Bakımından Blimesi Gerekli Finansal Raporlamalar, Bunların Dip Notları ve Ekleri

Finansal Tablolar