Değerleme Raporları

TTK Madde 1524 1 d ) Değerleme Raporları, Kurucular Beyanı, Payların Halka Arz Edilmesine Dair Taahhütler, Bunlara Ait Teminat ve Garantiler; İflasın Erlenmesi ve Benzeri Konulara Ait İlişkin Karar Netinleri; Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Hakkındaki Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, Bu İşlemlerle İlgili Açıklamalar, Bilgiler, Belgeler