Bilgi Alma

TTK Madde 1524 1 h ) Bilgi Alma Kapsamında Sorulan Sorular, Bunlara Verlen Cevaplar, Diğer Kanunlarda Pay Sahiplerinin veya Ortakların Aydınlatılması İçin Öngörülen Hususlar